Share This Story

பி.எம்.ஐ கால்குலேட்டர்

பி.எம்.ஐ கால்குலேட்டர்

பி.எம்.ஐ கால்குலேட்டர்

பி.எம்.ஐ கால்குலேட்டர் உடலிலுள்ள மொத்தக் கொழுப்பின் அளவைக் கணக்கிட பொரிதும் பயன்படுகிறது. அதிலும் இந்த கால்குலேட்டர், நமது உடலின் எடை மிகவும் குறைவாக அல்லது சரியாக அல்லது அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கிறதா என்பதை சரியாக சொல்தோடு, அதற்கான தீர்வையும் சொல்கிறது. இந்த கருவி ஆண் மற்றும் பெண் என இருபாலருக்கும் பொருந்தும்.

  
cms   ft In

மற்ற கால்குலேட்டர்கள்

இதய ஆரோக்கியத்தை சொல்லும் கால்குலேட்டர்

இதய ஆரோக்கியத்தை சொல்லும் கால்குலேட்டர்

இந்த கால்குலேட்டர் இதய ஆரோக்கியத்தைக் கணக்கிட உதவுகிறது. அதிலும் இந்த கால்குலேட்டர் மாரடைப்பு வரும் வாய்ப்பு எப்போதும் என்றும் சரியாக சொல்லும்.

உடலுக்கு எந்த சத்துக்கள் எவ்வளவு வேண்டும்?

இந்த கால்குலேட்டர் உடலுக்கு எந்த சத்துக்கள் எவ்வளவு வேண்டும் என்பதை கணக்கிட உதவுகிறது. இந்த கால்குலேட்டரை வைத்து டயட்டை மேற்கொண்டால், ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம்.

Subscribe Newsletter